Grondverzet

Bouw- en infrastructuurwerken gaan dikwijls gepaard met ontgraving van gronden. In veel gevallen geldt hiervoor de wettelijke verplichting om deze grond voorafgaandelijk aan een onderzoek te onderwerpen, middels een ‘technisch verslag’ in het kader van grondverzet.

Opmaak technisch verslag

In een technisch verslag wordt onderzocht of te ontgraven of al ontgraven grond al dan niet hergebruikt mag worden, en onder welke voorwaarden.

Vooraleer de grondwerken kunnen starten en grond kan vervoerd worden, dient dit technisch verslag conform verklaard te worden door een bodembeheerorganisatie. Hiervoor is Deckers milieubeheer zowel aangesloten bij Grondbank VZW als bij Grondwijzer VZW.

TOP’s / CGR’s

Als grond niet (onmiddellijk) naar een nieuwe locatie gebracht kan worden, dan kan deze afgevoerd worden naar een TOP (tussentijdse opslagplaatsen) of CGR (centra voor grondreiniging).

Ook TOP’s en CGR’s kunnen bij Deckers milieubeheer terecht voor hun grondverzet-verplichtingen.

Ontgraving in kader van grondverzet

Wijst het technisch verslag uit dat er een partij verontreinigde grond ontgraven zal moeten worden, dan kan het aangewezen of verplicht zijn om dit onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige uit te voeren. Ook als er bij de ontgraving een onverwachte verontreiniging wordt vastgesteld, is dit het geval.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.