Schadevallenprocedure

Indien er op het terrein, waarvoor u eigenaar, exploitant of gebruiker bent, een plotse bodemverontreiniging optreedt door bvb. een ongeval of foute handeling, bent u verantwoordelijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om verergering te voorkomen en tot sanering over te gaan. U schakelt in dit geval best zo snel mogelijk een bodemsaneringsdeskundige in om u te begeleiden doorheen de wettelijke en praktische vereisten. Het Bodemdecreet voorziet hiertoe een specifieke “schadegevallenprocedure”.

Verschillende partijen

Een schadegeval kan vlug ontstaan, maar de correcte afhandeling kan zeer complex verlopen. Wie is de bevoegde overheid? Wat is de rol van de bodemsaneringsdeskundige? Dien ik mijn verzekering te betrekken? Heb ik een advocaat nodig? Waar vind ik een geschikte aannemer?

De erkend bodemsaneringsdeskundige is dikwijls het beste geplaatst om hierin een coördinerende rol op te nemen. Deckers Milieubeheer en Artemis Milieu hebben een zeer ruime expertise in het begeleiden van dergelijke schadegevallen, vanaf de vaststelling en melding bij de bevoegde overheid, tot en met de uitvoering van eventuele saneringswerken en de volledige eindrapportage. Dankzij de jarenlange samenwerking en ervaring met verzekeringsfirma’s en verzekeringsexperten, kunnen wij u ook op dit vlak bijstaan.

Neem bij het optreden van een schadegeval steeds zo snel mogelijk contact op met uw bodemsaneringsdeskundige én uw verzekeringsmakelaar!

Snelheid is de sleutel, maar ook een risico!

Na het optreden van een schadegeval is het eenieders zorgvuldigheidsplicht om ‘als goede huisvader’ de schade in te dijken en de bron van verontreiniging zo snel mogelijk te verwijderen. Laat u hierin echter al onmiddellijk bijstaan door specialisten, zowel op juridisch vlak (schaad ik de rechten van tegenpartij niet?), op wettelijk vlak (mag ik werken uitvoeren zonder vergunning?), op verzekeringstechnisch vlak (wat wordt gedekt door mijn verzekering?) als op technisch vlak (welke werken zijn nodig of nuttig?) is het belangrijk tijdig de juiste beslissingen te nemen. Gedane zaken nemen immers geen keer.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.