Schrapping Risicogrond

Als gevolg van de digitalisering van beschikbare milieuvergunningen, meldingen van schadegevallen en andere historische gegevens door de verschillende gemeentes in een gemeenschappelijke databank, kan het voorkomen dat een grond als “risicogrond” gekend staat, terwijl dit niet in overeenstemming is met de realiteit. In dit geval kan onterecht een onderzoeksverplichting worden opgelegd. Om de onterechte identificatie te corrigeren, dient een procedure “schrapping risicogrond” te worden uitgevoerd onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige. Deckers Milieubeheer heeft hierin een ruime expertise en kan u met raad en daad bijstaan.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.